Vårt mål är
100% nöjda kunder!

Tjänster

Att nyinstallera eller helt byta ut sin kylanläggning till en ny med modern teknik är många gånger en komplicerad historia och inte en helt enkel materia att sätta sig in i om man inte har varit i branschen tidigare. 

Vi på Frigotech tar oss tid att lyssna

Vi på Frigotech tar oss tid att lyssna och sätta oss in i just dina lokala förutsättningar och lämnar alltid en rekommendation baserat på vad vi ser är bäst för dig. Vi anstränger oss också för att ge dig en så komplett bild som möjligt att ta beslut utifrån. Centralkyla eller plug-in? Värmeåtervinning eller ej? CO2 eller Propan? Väljer du att själv anlita en konsult för att ta fram en teknisk lösning så lägger vi mer än gärna ett anbud baserat på de handlingar som finns framtagna. Vi förbehåller oss dock att tacka nej om vi inte tror på den tekniska lösningar. Dåliga lösningar skapar bara missnöjda kunder och kortsiktig vinst på bekostnad av en långsiktig relation är aldrig värd priset.

Vi på Frigotech tror på långsiktighet och 100% nöjda kunder. Det är inte svårare än så.

Installation

Vi genomför nyinstallationer ombyggnader och tillägg. Vi erbjuder såväl nyckelfärdigt som samverkansentreprenad eller löpande räkning.
Du väljer helt enkelt

Service

Det bästa sättet att undvika problem och oväntade driftstopp är att säkerställa ett regelbundet underhåll. Självklart bistår vi med detta. Teckna ett serviceavtal med oss!

Jour & Övervakning

Problem inom kyl- & frys är dessvärre ofta av akut karaktär och insatser måste ske direkt för att inte stora värden ska gå förlorade. Frigotech erbjuder därför jour dygnets alla timmar alla dagar på året utan undantag. Med hjälp av modern teknik så övervakar vi och säkerställer att din anläggning hela tiden går på bästa möjliga vis och ser direkt om något oväntat dyker upp. Teckna ett serviceavtal med oss!

Referens

Sabis Sickla

Sabis har sedan många år varit en trogen kund till Frigotech och tillika en affärsrelation som vi värnar om och är mycket stolta över att ha. I Sabis kedjans senaste livsmedelsbutik fick vi förtroendet att installera en CO2 Booster kyl och frysmaskin från Advansor med värmeåtervinning. Anläggningen bygger också på ett smart pumpat Jets system för att slippa anpassa diskar efter befintliga brunnar. Systemet suger upp kondensvatten och för det till där befintliga brunnar finns. Detta spar både tid och pengar i installationsfasen.

Sabis Sickla

Sabis har sedan många år varit en trogen kund till Frigotech och tillika en affärsrelation som vi värnar om och är mycket stolta över att ha. I Sabis kedjans senaste livsmedelsbutik fick vi förtroendet att installera en CO2 Booster kyl och frysmaskin från Advansor med värmeåtervinning. Anläggningen bygger också på ett smart pumpat Jets system för att slippa anpassa diskar efter befintliga brunnar. Systemet suger upp kondensvatten och för det till där befintliga brunnar finns. Detta spar både tid och pengar i installationsfasen.

Mathem Centrallager

Mathem är Frigotechs största och mest omfattande projekt hittills med ca 3,2 MW kyleffekt fördelat på 49.000 kvm. Det är ett CO2 Booster system som matar kyla till ett flertal stora kyl och frysrum. Anläggningen återvinner även värmen vintertid. När behovet skiftar så använder man istället befintliga anläggning även till AC kyla i allmänna utrymmen. Den totala fyllnadsmängden CO2 är hela ca 4 ton. Frigotech var delaktiga i projektet från projektering till installation och har idag även serviceavtalet på anläggningen.

Mathem Centrallager

Mathem är Frigotechs största och mest omfattande projekt hittills med ca 3,2 MW kyleffekt fördelat på 49.000 kvm. Det är ett CO2 Booster system som matar kyla till ett flertal stora kyl och frysrum. Anläggningen återvinner även värmen vintertid. När behovet skiftar så använder man istället befintliga anläggning även till AC kyla i allmänna utrymmen. Den totala fyllnadsmängden CO2 är hela ca 4 ton. Frigotech var delaktiga i projektet från projektering till installation och har idag även serviceavtalet på anläggningen.

Smådalarö Gård Hotell & Spa

I Stockholms natursköna skärgård ligger Små Dalarö Hotell & Spa. Där har vi på Frigotech fått förtroendet att installera en kyl och frysanläggning för ett helt nytt restaurangkök. Installationen betjänar kyl och frysrum, blastchiller, kylbänkar samt vinkylar. Anläggningen har också ett sofistikerat värmeåtervinningsystem som sommartid, när inte värmen behövs för uppvärmning av lokalen, så pumpas värmen ner i borrål i berget nedan. Denna energi återvinns sedan under vinterperioden av anläggningens värmepumpsystem. På detta sätt effektiviseras energianvändningen avsevärt.

Smådalarö Gård Hotell & Spa

I Stockholms natursköna skärgård ligger Små Dalarö Hotell & Spa. Där har vi på Frigotech fått förtroendet att installera en kyl och frysanläggning för ett helt nytt restaurangkök. Installationen betjänar kyl och frysrum, blastchiller, kylbänkar samt vinkylar. Anläggningen har också ett sofistikerat värmeåtervinningsystem som sommartid, när inte värmen behövs för uppvärmning av lokalen, så pumpas värmen ner i borrål i berget nedan. Denna energi återvinns sedan under vinterperioden av anläggningens värmepumpsystem. På detta sätt effektiviseras energianvändningen avsevärt.

Scroll to Top