CO2 kyl och frys kompressorer

Konvertering och anpassning

Idag så har Europa och EU satt begränsningar av användandet av de fluorerande köldmedierna se länken http://alltomfgas.se . Vi kan erbjuda Dig kylkonvertering dvs att gå igenom din anläggning för att förbereda den inför vad som kommer att gälla och vilka myndighetskrav som ställs. Alternativa köldmedier, investerings förslag på ny maskinpark mm.

Nya F-gas förordningen

Viktig information för ägare/brukare av kyl-, frys-och värmepumpanläggningar. Den 1 januari 2015 trädde den nya F-gasförordningen i kraft, det regelverk som styr hanteringen av syntetiska köldmedier. Läs här hur det kommer påverka dig och din verksamhet!

Vad är den nya F-gasförordningen?

Från och med första januari 2015 kom den nya F-gasförordningen att tillämpas. Detta är det enskilt viktigaste vägledande dokumentet för minskning av utsläppen av fluorerande växthusgaser (F-gaser) i Europa. Målet, och det enda syftet med denna förordning är att skydda miljön genom minskade utsläpp av fluorerade växthusgaser. Förordningen finns att läsa i sin helhet på Svenska Kyl & Värmepumpföreningens hemsida www.skvp.se

Vad innebär den nya F-gasförordningen för dig och din verksamhet?

Idag så har Europa och EU satt begränsningar av användandet av de fluorerande köldmedierna se länken http://alltomfgas.se . Vi kan erbjuda Dig kylkonvertering dvs att gå igenom din anläggning för att förbereda den inför vad som kommer att gälla och vilka myndighetskrav som ställs. Alternativa köldmedier, investerings förslag på ny maskinpark mm.
 1. Tillgången på köldmedium med hög växthuspåverkan kommer kraftigt minska.
  En av huvudpunkterna i den nya F-gasförordningen är nedfasningen av den årliga förbrukningen av F-gaser, dvs den mängd som används vid nyinstallation och service. Minskningen kommer ske trappstegsvis fram till 2030 då förbrukningen ska vara nere i 21% jämfört med 2015 års nivå. Detta kommer mycket snart leda till brist på köldmedier med hög växthuspåverkan (högt GWP) såsom R404A och R507, de mest vanliga köldmedierna i kyl- och frysanläggningar.
 2. En stor mängd system som i dagsläget inte behöver läcksökas kommer i framtiden behöva göra det.
  I stället för att ha kg-gränser som bestämmer om, och hur ofta anläggningar ska läcksökas kommer det i framtiden avgöras av vilket köldmedium som finns i systemet. Anläggningar som har köldmedier med hög växthuspåverkan (högt GWP) kommer behöva läcksökas i större omfattning och med tätare intervall än de med lägre växthuspåverkan.
 3. Förbud mot påfyllnad av köldmedium vid service och underhåll av kyl- och fryssystem med hög växthuspåverkan (GWP över 2500) från 2020.
  Redan nu bör man undvika nyinstallationer med dessa köldmedier eftersom anläggningarna kommer bli svåra att serva långt innan dess tekniska livslängd gått ut.
 4. Förbud mot placering av produkter på marknaden.
  Inom bara några år kommer ett flertal produkter få restriktioner vad gäller tillåtna köldmedier, något som kan göra att de inte kommer få säljas och installeras. Detta gäller bland annat, hushållskylar och frysar, så kallade impulsdiskar samt flyttbara luftkonditioneringsaggregat.
 5. Krav på kompetens kring alternativa köldmedier.
  En konsekvens av den nya F-gasförordningen är att mängden anläggningar med alternativa köldmedier kommer öka kraftigt. Det gör att ni som ägare/brukare bör kontrollera att de företag som installerar och servar era anläggningar har rätt kunskap och kompetens för att kunna hjälpa er.

De viktigaste sakerna för dig att tänkta på

Direkt eller indirekt kommer alla ägare/brukare av kyl-, frys- och värmepumpanläggningar att påverkas.
 1. Den nya förordningen kommer gällde från 1 januari 2015.
 2. Som ägare/brukare av kyl- och värmepumpanläggning förväntas du känna till de delar i förordningen som berör dig.
 3. Se till att få hjälp att hålla befintliga system täta och väl underhållna.
 4. Gör inga nya installationer med hög-GWP köldmedier (R404A eller R507)
 5. Be om hjälp att undersöka om det blir någon förändring vad gäller läcksökningsintervall och rapporteringsskyldighet för dina system.
 6. Har din kyl- och frysanläggning ett köldmedium med högt GWP (över 2500) bör du redan nu undersöka och planera för ett byte till annat köldmedium eftersom det från 2020 inte kommer vara tillåtet att fylla på med nytt köldmedium vid service.

Vill du veta mer?

Frigotech är certifierade av INCERT och SWEDAC. Det innebär att vi fortlöpande genomgår kompetensprövning och att Frigotech uppfyller det krav på kompetens och kvalitet som ställs på vår verksamhet.

Systemet gör arbetet snabbt och effektivt genom att hantera löpande jobb kö för att planera och genomföra arbetsorder och ger en schema-vy med god översikt. Systemet gör att nya arbetsorder kan göras ute på fältet och/eller service planeringen görs tillsammans med Frigotech service kordinator.

Kontakt formulär

Kontaktinfo

 • Frigotech AB

  Elektravägen 33
  126 30 HÄGERSTEN