Jourverksamhet

För de av våra kunder som önskar en extra trygghet så tecknar vi gärna ett avtal där kyljour ingår. Kunden får tillgång till ett särskilt telefonnummer där en servicetekniker alltid är stand-by alla dagar på året. Serviceteknikerna har tillgång till alla de mest vanliga webbaserade övervakningssystem så att Frigotechs tekniker kan utföra en första analys och härleda felorsaken för att minimera reparationstiden.

Vill du veta mer?

Frigotech är certifierade av INCERT och SWEDAC. Det innebär att vi fortlöpande genomgår kompetensprövning och att Frigotech uppfyller det krav på kompetens och kvalitet som ställs på vår verksamhet.

Systemet gör arbetet snabbt och effektivt genom att hantera löpande jobb kö för att planera och genomföra arbetsorder och ger en schema-vy med god översikt. Systemet gör att nya arbetsorder kan göras ute på fältet och/eller service planeringen görs tillsammans med Frigotech service kordinator.

Kontakt formulär

Kontaktinfo

  • Frigotech AB

    Elektravägen 33
    126 30 HÄGERSTEN