Förebyggande underhåll

För att minimera driftstopp och ha en maskinpark som håller längre så har vi ett omfattande förebyggande underhåll. Detta kylunderhåll regleras i våra olika avtalslösningar. För kunden så förebygger detta oväntade inkomstbortfall, följdproblem och skador.

Vill du veta mer?

Frigotech är certifierade av INCERT och SWEDAC. Det innebär att vi fortlöpande genomgår kompetensprövning och att Frigotech uppfyller det krav på kompetens och kvalitet som ställs på vår verksamhet.

Systemet gör arbetet snabbt och effektivt genom att hantera löpande jobb kö för att planera och genomföra arbetsorder och ger en schema-vy med god översikt. Systemet gör att nya arbetsorder kan göras ute på fältet och/eller service planeringen görs tillsammans med Frigotech service kordinator.

Kontakt formulär

Kontaktinfo

  • Frigotech AB

    Elektravägen 33
    126 30 HÄGERSTEN