Serverrum och datorhallar

Vi arbetar med alla typer av kylaggregat för serverrum och datahallar från små till stora kompletta anläggningar. Allt från små luftkylda kylaggregat till kompletta och vätskeburna kylsystem med frikyla eller värmeåtervinning.
I serverrum och datahallar ställs höga krav på rätt temperatur och luftfuktighet. I datahallar och serverrum avges stora mängder värme och det är egentligen inte en fråga att kyla utan att ta bort värme.
Behovet av kylning är en direkt konsekvens av den energi som förbrukas, men kylning kräver också energi. Frigotech ger goda råd, planerar, projekterar, levererar, installerar, underhåller och löser alla era frågor kring kylanläggningar och kylaggregat till serverrum och datahallar (datakyla).

Vill du veta mer?

Frigotech är certifierade av INCERT och SWEDAC. Det innebär att vi fortlöpande genomgår kompetensprövning och att Frigotech uppfyller det krav på kompetens och kvalitet som ställs på vår verksamhet.

Systemet gör arbetet snabbt och effektivt genom att hantera löpande jobb kö för att planera och genomföra arbetsorder och ger en schema-vy med god översikt. Systemet gör att nya arbetsorder kan göras ute på fältet och/eller service planeringen görs tillsammans med Frigotech service kordinator.

Kontakt formulär

Kontaktinfo

  • Frigotech AB

    Elektravägen 33
    126 30 HÄGERSTEN