Larm och övervakning

Frigotech jobbar med web baserade övervakningssystem så våra tekniker kan börja analysera ett larm eller ett fel direkt och på så sätt få med sig rätt reservdelar för att minimera stilleståndstiden och en snabb reparation/åtgärd som resultat. Även flödesscheman och loggfiler med historik underlättar och förenklar felsökning.
Vi övervakar kompletta kylsystem, allt från systemets delar gällande energi, tryck och temperaturer för tex kyl och frysdiskar samt kyl och frysrum. Larm kan även överföras via SMS och mail. Fjärrstyrning tex avfrostning och anpassningar av driftvärden kan utföras från vårt övervakningscenter.

Vill du veta mer?

Frigotech är certifierade av INCERT och SWEDAC. Det innebär att vi fortlöpande genomgår kompetensprövning och att Frigotech uppfyller det krav på kompetens och kvalitet som ställs på vår verksamhet.

Systemet gör arbetet snabbt och effektivt genom att hantera löpande jobb kö för att planera och genomföra arbetsorder och ger en schema-vy med god översikt. Systemet gör att nya arbetsorder kan göras ute på fältet och/eller service planeringen görs tillsammans med Frigotech service kordinator.

Kontakt formulär

Kontaktinfo

  • Frigotech AB

    Elektravägen 33
    126 30 HÄGERSTEN