Butikskyla

Frigotech har under 30 år projekterat, byggt, installerat och gjort service på ett flertal butiker, restaurang och storkök. Inom detta område är vi specialister.

Vi utför kompletta systemlösningar från traditionella kylsystem till anläggningar med koldioxid (CO2). Vi jobbar med alla livsmedelskedjor där vi utför löpande preventiv service, övervakar, byter kyldiskar och ansvarar för kompletta nyetableringar.

Frigotech levererar inte bara dessa tjänster utan även kunskap och energibesparing.

Vill du veta mer?

Frigotech är certifierade av INCERT och SWEDAC. Det innebär att vi fortlöpande genomgår kompetensprövning och att Frigotech uppfyller det krav på kompetens och kvalitet som ställs på vår verksamhet.

Systemet gör arbetet snabbt och effektivt genom att hantera löpande jobb kö för att planera och genomföra arbetsorder och ger en schema-vy med god översikt. Systemet gör att nya arbetsorder kan göras ute på fältet och/eller service planeringen görs tillsammans med Frigotech service kordinator.

Kontakt formulär

Kontaktinfo

  • Frigotech AB

    Elektravägen 33
    126 30 HÄGERSTEN