Frigotech jobbar brett
inom kyl- & frysbranschen

Kundsegment

Vår kundportfölj täcker idag många segment från små livsmedelsbutiker till stora aktörer inom läkemedelsindustri. Inga projekt är egentligen för små och väldigt få är för stora. Det roligaste och kanske även det vi är mest stolta över är det faktum att våra kunder tenderar till att stanna hos oss länge. Vissa finns tom med oss från starten 1986.

Livsmedelsbutiker

Livsmedelssektorn är segmentet där vi började och än idag är det där vi har vår största närvaro. Vi
installerar, servar och underhåller allt ifrån traditionella HFC anläggningar, plug-in diskar och AC system till moderna Boosters med värmeåtervinning, Po optimering och övervakning. Våra kunder återfinns inom i stort sett samtliga av de stora kedjorna.

Läkemedelsindustri

Läkemedelsindustrin innehåller några av våra intressantaste och mest krävande kunder. Kraven på driftsäkerhet, temperaturprecision och hänsyn till ordinarie drift i anläggningen är höga. Detta
utvecklar oss som kyltekniker och ger oss nya kunskaper som vi tar med oss in till övriga kunder.
Hittills har vi inte ställt inför någon utmaning som vi inte har klarat av att lösa.

Lager

Kylda logistiklager är en företeelse som växer snabbt på marknaden. Även inom detta segment är kraven på driftsäkerhet höga och det är stora varuvärden som står på spel. Storleken på
maskinparkerna som installeras brukar också vara ansenliga och rubriceringen kW blir många gånger
MW…

Referens

Sabis Sickla

Sabis har sedan många år varit en trogen kund till Frigotech och tillika en affärsrelation som vi värnar om och är mycket stolta över att ha. I Sabis kedjans senaste livsmedelsbutik fick vi förtroendet att installera en CO2 Booster kyl och frysmaskin från Advansor med värmeåtervinning. Anläggningen bygger också på ett smart pumpat Jets system för att slippa anpassa diskar efter befintliga brunnar. Systemet suger upp kondensvatten och för det till där befintliga brunnar finns. Detta spar både tid och pengar i installationsfasen.

Sabis Sickla

Sabis har sedan många år varit en trogen kund till Frigotech och tillika en affärsrelation som vi värnar om och är mycket stolta över att ha. I Sabis kedjans senaste livsmedelsbutik fick vi förtroendet att installera en CO2 Booster kyl och frysmaskin från Advansor med värmeåtervinning. Anläggningen bygger också på ett smart pumpat Jets system för att slippa anpassa diskar efter befintliga brunnar. Systemet suger upp kondensvatten och för det till där befintliga brunnar finns. Detta spar både tid och pengar i installationsfasen.

Mathem Centrallager

Mathem är Frigotechs största och mest omfattande projekt hittills med ca 3,2 MW kyleffekt fördelat på 49.000 kvm. Det är ett CO2 Booster system som matar kyla till ett flertal stora kyl och frysrum. Anläggningen återvinner även värmen vintertid. När behovet skiftar så använder man istället befintliga anläggning även till AC kyla i allmänna utrymmen. Den totala fyllnadsmängden CO2 är hela ca 4 ton. Frigotech var delaktiga i projektet från projektering till installation och har idag även serviceavtalet på anläggningen.

Mathem Centrallager

Mathem är Frigotechs största och mest omfattande projekt hittills med ca 3,2 MW kyleffekt fördelat på 49.000 kvm. Det är ett CO2 Booster system som matar kyla till ett flertal stora kyl och frysrum. Anläggningen återvinner även värmen vintertid. När behovet skiftar så använder man istället befintliga anläggning även till AC kyla i allmänna utrymmen. Den totala fyllnadsmängden CO2 är hela ca 4 ton. Frigotech var delaktiga i projektet från projektering till installation och har idag även serviceavtalet på anläggningen.

Smådalarö Gård Hotell & Spa

I Stockholms natursköna skärgård ligger Små Dalarö Hotell & Spa. Där har vi på Frigotech fått förtroendet att installera en kyl och frysanläggning för ett helt nytt restaurangkök. Installationen betjänar kyl och frysrum, blastchiller, kylbänkar samt vinkylar. Anläggningen har också ett sofistikerat värmeåtervinningsystem som sommartid, när inte värmen behövs för uppvärmning av lokalen, så pumpas värmen ner i borrål i berget nedan. Denna energi återvinns sedan under vinterperioden av anläggningens värmepumpsystem. På detta sätt effektiviseras energianvändningen avsevärt.

Smådalarö Gård Hotell & Spa

I Stockholms natursköna skärgård ligger Små Dalarö Hotell & Spa. Där har vi på Frigotech fått förtroendet att installera en kyl och frysanläggning för ett helt nytt restaurangkök. Installationen betjänar kyl och frysrum, blastchiller, kylbänkar samt vinkylar. Anläggningen har också ett sofistikerat värmeåtervinningsystem som sommartid, när inte värmen behövs för uppvärmning av lokalen, så pumpas värmen ner i borrål i berget nedan. Denna energi återvinns sedan under vinterperioden av anläggningens värmepumpsystem. På detta sätt effektiviseras energianvändningen avsevärt.

Scroll to Top