Städning av kyl-/frysdiskar

how to write research essay conclusion essay writer essay writing service paypal

installation

Ev en underrubrik på dessa under sidor

En kylmöbel är som en ”dammsugare”, hela tiden sugs smuts och klädfibrer in och belägger sig i kanaler och kylelement. Dessa föroreningar förorsakar förutom en ofräsch miljö även en försämring av energiöverföringen i kylelementet som i sin tur belastar kompressorarbetet negativt, mer tillförd energi. Avfrostningsfunktionen kommer också att försämras och medföra igenfrysningar med vatten läckage som följd. Vi samarbetar med ett städbolag och tillsammans har vi utarbetat ett program som ger Dig en kylmöbel som blir ”ny” igen med mindre problem och driftbortfall.

Vill du veta mer

Läs mer på vår kontaktsida