Serverrum och datorhallar

Kylsystem för serverrum och datorhallar

kylmedkyl
Vi arbetar med alla typer av kylaggregat för serverrum och datahallar från små till stora
 kompletta anläggningar. Allt från små luftkylda kylaggregat till kompletta och vätskeburna kylsystem med frikyla eller värmeåtervinning.I serverrum och datahallar ställs höga krav på rätt temperatur och luftfuktighet. I datahallar och serverrum avges stora mängder värme och det är egentligen inte en fråga att kyla utan att ta bort värme.


Behovet av kylning är en direkt konsekvens av den energi som förbrukas, men kylning kräver också energi. Frigotech ger goda råd, planerar, projekterar, levererar, installerar, underhåller och löser alla era frågor kring kylanläggningar och kylaggregat till serverrum och datahallar (datakyla).

Vill du veta mer

Kontakta oss