Jourverksamhet

Jourverksamhet

jour_sthlm

För de av våra kunder som önskar en extra trygghet så tecknar vi gärna ett avtal där kyljour ingår. Kunden får tillgång till ett särskilt telefonnummer där en servicetekniker alltid är stand-by alla dagar på året. Serviceteknikerna har tillgång till alla de mest vanliga webbaserade övervakningssystem så att Frigotechs tekniker kan utföra en första analys och härleda felorsaken för att minimera reparationstiden.

Vill du veta mer

Kontakta oss