Om oss

Om Oss

Frigotech AB är ett entreprenörsföretag inom kyla. Vi har en lång och bred erfarenhet som sträcker sig tillbaks till 1986 då vi slog upp portarna i Stockholm.
Kärnverksamheten och som ligger varmast om hjärtat är butikskyla och datorhallskyla men vi gör många jobb även inom industri, restaurang och storkökskyla. Vi har alltid varit väl framme inom ny teknik och dess uppbyggnad. Under 1990-/2000 talet var vi en av de främsta i att utveckla köldbärartekniken. Allt för att minska användningen av de kemiska köldmedierna så kallade ”Freonerna”. Minskningen regleras av ett EU-direktiv (EU/517/2014) så kallad F-gasförordningen där allt står att läsa, för mer information gå till http://alltomfgas.se

Vår bransch har fått en tuff uppgift för att uppfylla direktivet och nya lösningar måste till för att minska de farliga utsläppen. CO2 som köldmedie har blivit ett av de vanligaste att använda inom kyltekniken. Vi behärskar denna teknik fullt ut både med pumpcirkulation, subkritiska och transkritiska anläggningar. Vi har med vår kunniga personal en hög ambition att medverka till att minska läckagen i kylanläggningarna och genom att göra kontrakterade förebyggande underhåll blir detta lättare. Vi lägger stor vikt vid att utbilda vår personal och ha en attraktiv arbetsmiljö vilket kännetecknas av tydliga mål, delegerat ansvar, delaktig i beslut, respekt och gott samarbete. Vi är övertygade om att detta är grunden för ett lönsamt företag som ger trygghet för både anställda och ägare.

Vi är medlemmar i Kyl-/värmepumpföreningen se länk http://skvp.se och självklart är vi certifierade av INCERT se certifikatet . För att få en väl dokumentation på allt vårt underhåll och servicearbete så använder vi oss av en för branschen utvecklad mjukvara av Svensk Dataförvaltning AB

Vill du veta mer

Läs mer på vår kontaktsida